Frågor och svar om engagemang i föreningen

Hur kan jag engagera mig i föreningen?

Det finns många sätt att bidra till vår förening: Du kan ta ett förtroendeuppdrag, till exempel som styrelseledamot, valberedare eller lekmannarevisor. Du kan också engagera dig i trädgårdsgruppen eller vår pensionärsförening. Ymsen seniorer träffas varje tisdag klockan 10.00 i föreningslokalen på Ymsenvägen 2.

Kontakta Micael Erixon för att engagera dig i trädgårdsgruppen.

Bostadsrättsföreningen Ymsen är en levande förening där medlemmarna tycker om att umgås. Varje år arrangerar vi en välbesökt sommarfest, en ballongfest för barnen och två städdagar med fika. De är bra tillfällen att lära känna sina grannar och engagera sig i vår förening.