Brf Ymsens ekonomi är god. Varje år amorterar föreningen drygt 1,6 miljoner kronor av sina lån vilket motsvarar drygt 5 % av de totala skulderna.

Föreningen har under de senaste 25 åren åtgärdat fasader, balkonger, stammar, hissar, gemensam el m.m. vilket gör att föreningens hus försörjningstekniskt är att anse som tämligen nya. Trots dessa investeringar har månadsavgiften varit oförändrad i 12 år. Inom de närmaste åren föreligger ett underhållsbehov som omfattar renovering av källardörrar, parkeringsplatsen och källare samt ett nytt gästrum.

Eventuell höjning av månadsavgiften beslutas och kommuniceras av styrelsen. Husen är 70 år gamla varför vi inte kan uttala oss med säkerhet om framtiden.

Föreningens största enskilda driftskostnad utgörs av uppvärmningskostnaderna. Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder för att begränsa värmekostnaderna och arbetar fortsatt aktivt för att hålla samtliga kostnader på rimlig nivå.

Föreningen har brutet verksamhetsår från första september till sista augusti. Här finns föreningens årsredovisningar för en fördjupad ekonomisk bild av föreningen.

För mäklare finns en sida med information här.