Kontakt

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta din husvärd. 

Husvärd på Ymsenvägen 1:
Per Wittheden, ledamot
pelle.wittheden@svt.se
Telefon 073-382 37 84

                        

Husvärd på Ymsenvägen 2:
Karin Sonesson, suppleant
sonesson.karin@gmail.com
Telefon 070-690 15 86

Husvärd på Ymsenvägen 3:
Mattias Alfredsson, ledamot
mattias.habin@gmail.com
Telefon 072-500 03 22

 

Husvärd på Ymsenvägen 5:
Joakim Groth, kassör
joakimhgroth@gmail.com
Telefon 076-695 43 44

Husvärd på Sköntorpsvägen 18:
Daniel Fried, ledamot
ledamot2@brfymsen.se
Telefon 070-732 06 38

             

 

 

https://www.facebook.com/groups/brfymsen

https://www.instagram.com/brf_ymsen/