Läs mer om Årsta

Vill du läsa mer om Årsta så kommer här några förslag på böcker.

Boktitel Författare Utgiven av ISBN År   
Årsta & Johanneshov
En bildsamling 1942-1975
Kenneth Ahlborn
Håkan Arnell
Höghus förlag    2004  
Årsta
Bilder från en stockholmsförort
Per Skoglund Stockholms Stad 978 91 7031 043 2  1993  
Stockholm utanför tullarna
Nittiosju stadsdelar i ytterstaden
Göran Söderström
(redaktör)
Stockholmia förlag  91 7031 132 3  2003  
Stockholm utanför tullarna
Nittiosju stadsdelar i ytterstaden
Enskede–Årsta m.fl.
Göran Söderström
(redaktör)
Stockholmia förlag 978 91 7031 166 6 2006  
Konsten i Söderort Eivy och Hans Harlén Trafik-Nostalgiska Förlaget 91 86275 77 8 2011   
Årstafruns dolda dagböcker Kristina Ekero Eriksson  Nordstedts 978 91 1303 796 7 2011  

 

Årsta & Johanneshov - En bildsamling 1942-1975

En bildsamling med 128 lätt historiska bilder. Flera av bilderna kommer att finnas på vår hemsida då förlaget ger oss den möjligheten. På http://www.hoghus.se/  hittar du mer infomation och kan även beställa boken.

Årsta - Bilder från en stockholmsförort

Årsta är en fotografisk samtidsdokumentation, helt i färg, där intervjuer med boende och verksamma i stadsdelen kompletterar det rika bildmaterialet. Årsta har med sina grannskapsenheter och sitt stadsdelscentrum sedan 1940-talet stått modell för förortsbyggandet i Sverige . Från slutet av 1940-talet och några årtionden framåt var Årsta en barnrik och livlig stadsdel. I dag är bilden annorlunda, vilket också framgår av Per Skoglunds personligt färgade fotografier. Hans foton är en impressionistisk dokumentation av en verkligt klassisk stockholmsförort. Boken är en del av stockholmsmonografier från kommiten för stockholmsforskning vars utgivning är ett kommunfullmäktigebbeslut från 1980. Läs mer på http://www.stockholmia.stockholm.se/  

Stockholm utanför tullarna

Ett omfattande verk som beskriver stadens alla stadsdelar i ytterstaden. Ges ut av Stockholmia förlag och finns bland annat på stadmuséet. Mer information finns på http://www.stockholmia.stockholm.se/ och på http://www.svd.se/kultur/litteratur/praktverk-om-staden-utanfor_28961.svd 

Stockholm utanför tullarna - Nittiosju stadsdelar i ytterstaden - . Enskede–Årsta m.fl

Ett av sex särtryck på 43 sidor ur det omfattande "Stockholm utanför tullarna"  som beskriver stadsdelarna runt Gullmarsplan. Ges ut av Stockholmia förlag och finns bland annat på stadmuséet. Mer information finns på http://www.stockholmia.stockholm.se och på http://www.svd.se/kultur/litteratur/praktverk-om-staden-utanfor_28961.svd 

Konsten i Söderort

Konsten i Årsta upptar ett kapitel på tio sidor där konsten kort beskrivs och placeras för att lätt hittas. I boken finns även kapitel om konsten i närliggande Johanneshov och Enskede. 
Boken finns bland annat att hitta i förlagets butik på Österlånggatan 20. Mer information på http://www.tnf.se/

Årstafruns dolda dagböcker

Årstafrun var inte bara samtida med Jane Austen - hon hade en penna som var minst lika vitter och vass. Märta Helena Reenstierna var hennes riktiga namn, en adelsdam som förde dagbok varje dag mellan 1793 och 1839 på Årsta gård, ett stenkast från Stockholm. För första gången används nu hela hennes kvarlämnade dagbok som underlag för en biografi - en lika sagolik som sann historia. 

 

Mer om Årsta på webben

 Här kommer några förslag på länkar med både information och bilder från Årsta.

Webbplats Webbadress    
Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rsta     
Stockholmskällan https://stockholmskallan.stockholm.se/sok/?q=%C3%85rsta    
Stockholm
https://www.stockholm.se/-/Nyheter/?inkluderaglobala=False&inkluderalokala=True&allaomraden=False&omraden=Enskede-Arsta-Vantor  
   
Stadsarkivet https://stadsarkivet.stockholm.se/    
Stadsmuseet https://www.stadsmuseet.stockholm.se/     
Enskede-Årsta
hembygdsförening

https://eahf.se/ (nya hemsidan)
https://hembygdsforening.enskede.nu/news.php (gamla hemsidan med gammalt material)

   
Bilder från Årstaskogen https://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Naturreservat-i-Stockholms-stad1/Arstaskogens-naturreservat/    
Årsta-motiv på Flickr https://www.flickr.com/search/?text=%C3%A5rsta