Vår staty

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Brf. Ymsens skulpturtävling 2022 är nu avgjord

Först vill vi i styrelsen tacka för de bidrag som kommit in. Mycket spännande och roligt att se!

Det bidrag som till slut valdes till vinnare är…

 

EKLIPS

av Per Gantelius i S18

 

Juryns motivering:

Förslaget är tankeväckande och lekfullt. Den tänkta skulpturen passar väl in på platsen och tar fasta på befintliga strukturer och former i omgivningen kring våra hus.

Väl genomtänkt och presenterat!