Styrelsen och förtroendevalda

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes på årsstämman den 24 november 2022.

Daniel Fried, ledamot

Husvärd Sköntorpsvägen 18

ledamot2@brfymsen.se

Telefon 070-732 06 38

Henrik Petersson, suppleant

Sköntorpsvägen 18

henrik.x.petersson@gmail.com

Telefon 073-618 38 40

Janna Pettersson, ordförande

Ymsenvägen 3

janna.pettersson@gmail.com 

Telefon 070-737 06 80

Joakim Groth, kassör

Husvärd Ymsenvägen 5

joakimhgroth@gmail.com

Telefon 076-695 43 44

Karin Sonessonsuppleant

Husvärd Ymsenvägen 2

sonesson.karin@gmail.com

Telefon 070-690 15 86

Mattias Alfredsson, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 3

mattias.habin@gmail.com 

Telefon 072-500 03 22

Micael Erixon, vice ordförande

Ymsenvägen 1

ledamot1@brfymsen.se

Telefon 070-812 66 21

Per Wittheden, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 1

pelle.wittheden@svt.se

Telefon 073-382 37 84

Sara Danielsson, ledamot

Ymsenvägen 1

saradanielsson72@gmail.com

Telefon 070-949 41 10

Tomas Finger, sekreterare

Ymsenvägen 2

tomas@tomasfinger.se

Telefon 070-471 30 28

Maria Lohk-Blom, 
HSB-ledamot

maria.lohkblom@gmail.com 

 

Bengt Modigh, internrevisor

bength.modigh@gmail.com

Telefon 076-247 86 00