Styrelsen och förtroendevalda

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes på årsstämman i november 2021.

Hans Olson, ordförande

Ymsenvägen 5

hans.opcab@gmail.com 

Telefon 070- 722 90 19

Joakim Groth, sekreterare/
vice ordförande

Husvärd Ymsenvägen 5

joakimhgroth@gmail.com

Telefon 076-695 43 44

Gunnar Rabe, kassör

Ymsenvägen 3

gunnar@skatteforlaget.se 

Telefon 070- 568 80 33

Daniel Fried, ledamot

Husvärd Sköntorpsvägen 18

dar.fried@gmail.com

Telefon 070-732 06 38

Micael Erixon, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 2

Ymsenvägen 1

ledamot1@brfymsen.se

Telefon 070-812 66 21

Per Wittheden, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 1

pelle.wittheden@svt.se

Telefon 073-382 37 84

Janna Pettersson, ledamot

Ymsenvägen 3

janna.pettersson@gmail.com 

Telefon 070-737 06 80

Mattias Alfredsson, ledamot

Husvärd Ymsenvägen 3

mattias.habin@gmail.com 

Telefon 072-500 03 22

Maria Lohk-Blom, 
HSB-ledamot

maria.lohkblom@gmail.com 

 

Bengt Modigh, internrevisor

bength.modigh@gmail.com

Telefon 076-247 86 00