Styrelsen och förtroendevalda

Följande styrelse, revisorer och valberedning valdes på årsstämman i november 2018.

P-M Andersson
ordförande

Ymsenvägen 1

ordforande@brfymsen.se

Telefon 070-324 64 16

 

Hans Olson, vice ordförande

Ymsenvägen 5

hans.opcab@gmail.com 

Telefon 070- 722 90 19

Gunnar Rabe, kassör

Ymsenvägen 3

gunnar@skatteforlaget.se 

Telefon 070- 568 80 33

Johan Sangell, sekreterare

Ymsenvägen 3

sekreterare@brfymsen.se

Telefon 070-832  25 57

Micael Erixon, ledamot

Ymsenvägen 1

ledamot1@brfymsen.se

Telefon 070-812 66 21

Peter Sjögårde, ledamot

Ymsenvägen 5

peter.sjogarde@gmail.com

Telefon 070-461 55 90

Anton Printz,
HSB ledamot

Christian Ernst, suppleant

Ymsenvägen 2

christian.ernst@hotmail.com

Telefon 073-623 09 70

Eva Götell, suppleant

Ymsenvägen 2

eva.gotell@gmail.com 

Telefon 073-597 91 24

Revisorer

Bengt Modigh

bengt.modigh@ownit.nu

Telefon 076-247 86 00

Johanna Karlsson, revisorssuppleant

Valberedning, sammankallande

David Norell

Ymsenvägen 2

dno.swe@gmail.com

Telefon 070-311 88 00

Valberedning

Maria Wilbois

 
Telefon 073-642 13 46