Ändra kontaktinformation till porttelefon och bokningssystem

Här kan du registrera den information som ska finnas i porttelefonen och bokningssystemet för tvättstugorna. Den information som behövs är vad som ska visas och vilket nummer som ska ringas samt e-post.

  • Vilket/vilka namn som ska visas i porttelefonen, varje lägenhet har två platser.
  • Vilket/vilka nummer som porttelefonen ska kontakta.
  • En e-postadress för återställning av lösenord för bokningssystemet.
  • Ange lägenhetsnummer, gärna båda men definitivt föreningens (de är max tresiffriga, skatteverkets är 4 siffror). Båda finns på karmen på ytterdörren.
  • Skriv gärna nått om vad du vill ändra och varför.

Föreningen rekommenderar att man anger en e-postadress till bokningssystemet för tvättstugorna då det ger möjlighet att även boka tvättstugorna via webben och via en app. Om man inte vill finnas i porttelefonen så är det ett möjligt val. Det kräver dock att besök ringer er med egen mobil och att ni möter era gäster i entrén. 

Eftersom vi samlar mer information än vad som krävs i bostadsrättslagen behöver alla godkänna ett samtycke att föreningen samlar denna information. Fyll även i varför ni kompletterar informationen under "Orsak".

Det kommer ta ca en vecka innan informationen uppdateras då det görs manuellt.

Glöm inte att klicka på "Skicka meddelande" för att skicka informationen till föreningen och avsluta registreringen. Titta gärna efter svarsmail i skräpkorgen, det är en info mail och hamnar ibland där. Vi svarar alltid.

Här finns instruktion för bokning på bokningstavla och bokning via internet eller app.

Lägenhetsnummer (enligt föreningens nr 1-180)

Adress

E-post för återställning av lösenord till bokningssystemet

Namn kontakt 1 i porttelefonen

Telefonnummer kontakt 1 i porttelefonen

Namn kontakt 2 i porttelefonen

Telefonnummer kontakt 2 i porttelefonen

Namn på mig som registrerar denna information

Jag samtycker att föreningen lagrar information för systemet till porttelefon och bokning (ja/nej)

Ändringen önskas gälla fr.o.m.

Orsak till komplettering av kontaktinformation

Kompletterande information