Valberedning

Valberedningen under 2018-2019 består av oss två, David Norell och Maria Wilbois. Vi kommer att arbeta med frågor som rör föreningens förtroendevalda samt valet av nya styrelseledamöter och revisorer till kommande föreningssstämma i november. Om du redan nu är intresserad av att veta hur du kan bidra till föreningen med din erfarenhet och kompetens eller vill nominera kandidater inför kommande val av förtroendevalda, mejla någon av oss.

Bästa hälsningar

David och Maria

 

 

Valberedningen 2018-2019

David Norell
dno.swe@gmail.com

Maria Wilbois
maria.wilbois@gmail.com