Brf Ymsens energideklarationer

Alla fastigheter skall sedan en tid vara energideklarerade. Det är information som visar fastighetens gemensamma energiförbrukning och den behövs t ex vid försäljning av en bostadsrätt. Energideklarationerna samlas in och finns tillgängliga hos Boverket men de finns också här på föreningens webbsida och på anslagstavlorna i våra entréer. Allmänt om energideklarationer hittar du på Boverkets webb. 

Vår hus är energideklarerade och energideklarationerna finns i Boverkets databas som du når via följande länkar hos Boverket.

Sköntorpsvägen 18 Boverket  
Ymsenvägen 1 Boverket  
Ymsenvägen 2 Boverket  
Ymsenvägen 3 Boverket  
Ymsenvägen 5 Boverket  
     

 

 

 

 

 

 

Den grafiska uppställningen av energideklartionen som bl a finns på våra anslagstavlor hittar du i följande länkar.