Frågor och svar om andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?

Det beror på. Föreningen beviljar andrahandsuthyrning i enlighet med bostadsrättslagen. Det innebär att du kan få tillåtelse att hyra ut din lägenhet i andra hand om du till exempel ska arbeta, studera eller bo på annan ort. Utifrån bostadsrättslagen och stadgarna måste styrelsen i varje enskilt fall bevilja eller avslå en andrahandsuthyrning. Du kan överklaga ett avslag till hyresnämnden.

Generellt är föreningen restriktiv med andrahandsuthyrningar, eftersom andrahandshyresgäster sällan känner samma engagemang för vår gemensamma förening som ägaren till bostaden.

Föreningen beviljar inte andrahandsuthyrning för kort tid via sajter som till exempel Airbnb eller Wimdu. Vi beviljar heller inte semesterbyten av bostäder.

Du måste alltid ansöka till styrelsen om du vill hyra ut din bostad i andra hand. Kontakta HSB för att få en blankett för andrahandsuthyrning. Lämna den sedan till styrelsen genom att lägga den i föreningens brevlåda på Ymsenvägen 3, en halv trappa ned.