Frågor och svar om brandsäkerhet

Vad förväntas av mig för att förhindra brand?

Brandsäkerhet är viktigt. Du får inte förvara brandfarliga ämnen på vinden eller i källaren. I dessa och i andra utrymmen måste dörrarna hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand. Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapporna eller i gångarna på vinden och källarna.

Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att levande ljus är släckta och att spis samt elapparater är avstängda. Föreningen har monterat brandvarnare i samtliga lägenheter. Du ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar.

 

Vad ska jag göra om det börjar brinna?

Larma 112 om det börjar brinna. Använd inte hissarna, eftersom strömmen kan brytas plötsligt. Undvik också trapphuset eftersom det kan vara rökfyllt, eller svårt att ta sig ut. Stanna i lägenheten och invänta hjälp.