Om du vill ha mer information om pågående planer på att bygga lägenheter på det lilla grönområdet mitt emot S18 så finns det här:

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2021-03219