Östra Årsta 2013

När det underjordiska trafiksystemet Södra länken öppnades i oktober 2004 som Sveriges längsta vägtunnel skapades nya möjligheter att utveckla delar av Årsta, Enskede och Johanneshov. Efter att den positiva effekten av Södra länken bekräftades tog planeringen med att utveckla området ordentlig fart och flera idéer presenterades. Några projekt i området var redan tidigare planerade och åren efter invigningen av Södra länken genomfördes ett par byggprojekt i östra Årsta, bland annat följande.

Efter dessa projekt i mitten av 2000-talet och efter planeringsarbetet av de kommande projekten börjar en ordentlig förändring av området. Från 2010 och några år framåt ser vi bland annat följande utveckling i östra Årsta

  • Kraftledningen som skär rakt igenom området läggs under jord och kraftledningsstolparna monteras ner.
  • I kvarteret Säven byggs två hus på Sköntorpsvägen som brf Sköntorpshöjden.
  • Familjebostäder renoverar sina gula smalhus i tegel på Gullmarsvägen.
  • Stockholmshems fina smalhus i rött tegel på Skagersvägen får en behövlig totalrenovering.
  • I kvarteret Örlen planeras nytt hus med 33 lägenheter på Skagersvägen. Byggstart i början av 2013.
  • Kvarteret Åsnen 2 planeras och projekteras.
  • Området längs gamla Huddingevägen/Johanneshovsvägen planeras och får stadsplan som Årstastråket. Första etappen - Västända - utgår från dagens korsning mellan Johanneshovsvägen och Årstavägen. Byggstart under 2013 och första etappen omfattar 500 lägenheter. 
  • Tvärbanan förlängs i varje ände och når nya områden

 I det angränsande området runt Globen och Slakthuset byggs den nya Stockholmsarenan (Tele2 Arena) som invigs 2013. Efter det kommer Söderstadion och Slakthusområdet att förändras till områden för kontor, handel, boende och evenemang. Området blir en del av den planerade Söderstaden. Det går även att läsa mer specifikt om utvecklingen av Slakthusområdet.

Ett kort stycke söderut, i förlängningen av Årstastråket pågår planering och projektering av Årstafältet, en ny stadsdel för 10 000 innevånare. Planerad byggstart är 2015-2016.   

I Östra Årsta sker nu den största förändringen sedan området fick stadsplan och började bebyggas på 1940-talet. 

Stockholms Stads arbete för att utveckla hela Söderort är omfattande.

Uppdatering november 2013

Nu är kvarteret Örlen i stort sett klart och inflyttning har påbörjats.

 

Den tidigare kraftlednings-stolpen vid Bolidenplan fick sina  ledningar nedmonterade i oktober 2012. Några veckor senare monterades även stolpen ned.