Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm har under en längre tid ökat sin befolkningsmängd och de långsiktiga befolkningsprognoserna har fått revideras i omgångar. Utifrån det har det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall börjat arbetet med Stockholms framtida avloppsrening. Arbetet har pågått en tid och de första samråden hölls 2014. Under arbetets gång har projektet förändrats ett par gånger och vid samråden 2014 var även brf Ymsen sakägare. Det var en planerad avloppstunnel mellan Enskedefältet och Gullmarsplan som gjorde brf Ymsen till sakägare då den skulle gå rakt under Sköntorpsvägen 18 och Ymsenvägen 5. Den avloppstunneln har sedan dess tagits bort som del i arbetet och problemen med översvämningarna på Enskedefältet kommer hanteras på annat sätt.

Nu består arbetet av följande huvuddelar.

  • En avloppstunnel mellan Bromma och Henriksdals reningsverk som i en del av sin sträckning kommer gå längs Årstaskogen.
  • Utbyggnad av Henriksdals reningsverk i både Henriksdalsanläggningen och i Sicklaanläggningen.
  • Avveckling av Bromma reningsverk vilket är planerat till 2025.

Här hittar du mer information om arbetet på Stockholm vatten och avfalls hemsida.

Det informationsmaterial som finns framtaget vid sidan av hemsidan hittar du här.

Ny tunnel vid Lugnet.
Bild: www. svoa.se
Fotograf: Mikael Ullén