Årstastråket 2017

Bild: Sweco på uppdrag av Stockholms stad

 

Årstastråket är namnet på projektet som omfattar byggnation av bostäder längs i första hand Gamla Huddingevägen (Johanneshovsvägen) från Arlabacken till Bolidenplan. Projektets byggnation omfattar även förtätning i området runt Valla torg samt bostäder längs Bolidenvägen och på den sista biten av Skagersvägen. Totalt är det 3 000 bostäder och lokaler för service som byggs i 3 etapper.

För den första etappen vid Arlabacken pågår byggnation och den är till delar inflyttad. Den andra etappen omfattar förtätningen runt Valla torg och är till huvuddel detaljplanerad. Tredje etappen omfattar området runt Bolidenplan, Bolidenvägen och Skagersvägen. Här pågår detaljplanearbete och samråd för etapp 3 kommer att hållas under våren 2018.

Arbetet med Årstaståket i sin helhet är beräknat att vara färdigt 2025.

Bakgrund till Årstastråket

När de positiva effekterna av Södra länken för området visade sig började tankar på hur området kring Gamla Huddingevägen skulle användas att ta fart. En förutsättning för att nyttja området var nedgrävningen av kraftledningen i området 2011 och nedtagningen av kraftledningsstolparna 2012.

Mer information

Här kan du läsa mer om Årstastråket på Stockholms hemsida.

Fortsättningen av byggnationen längs Gamla Huddingevägen norr om Bolidenplan är en del av projektet Söderstaden. Mer om projektet Söderstaden kan du läsa här.

 

 

I september 2012 monterades kraftledningsstolparna ner vilket var en förutsättning för det fortsatta arbetet med Årstastråket.

Tänkt gatubild för Årstatråket och etapp 1 mellan Arlabacken och Linde. Bild: Sweco på uppdrag av Stockholms stad.