Valberedningen Brf Ymsen 2017-2018

Välkommen att höra av dig om du är nyfiken på ett uppdrag i styrelsen!

Anna Nilsson sammankallande

Valdes in i valberedningen vid årsstämman 2013. Jag är således inne på mitt tredje år som valberedare och är glad för att jag fått fortsatt förtroende för uppdraget.

Jag bor på Ymsenvägen 3 sedan 5 år tillbaks med man och två barn och arbetar som IKT pedagog på Södertörns högskola.

E-post: amk.nilssonmalmstrom@gmail.com 

Joakim Groth

Valdes in i valberedningen vid stämman 2016. Jag bor med fru och två barn på Ymsenvägen 5 sedan våren 2015. Utbildad ekonom och arbetar på bank. Satt som suppleant i styrelsen i Brf Ymsen under 2016 där jag bl.a. var med och tog fram förslag på nya stadgar och avtal med bilpool.

Gick nyligen HSBs valberedningskurs och tycker generellt det är kul att vara med och stötta i föreningsarbetet.

E-post: joakimhgroth@gmail.com 

Cecilia Nordkvist

Valdes in till valberedningen vid stämman 2016 samt assisterande Anna Nilsson under hösten 2015. Jag har bott i föreningen sedan 2006 och bor tillsammans med min dotter i Ymsenvägen 3. Tidigare verksam som glasblåsare och numera projektledare och 3D-visualiserare av stadsplaner.

Ser jag fram emot att få vara del av Ymsens föreningsarbete kommande året, det ska bli lärorikt och roligt.

E-post: cecilia@hyttan.com 

 

Här hittar du presentationen av valberedningen som en pdf-fil att hämta hem.

 

Nomineringsgrunder för valberedningen i Brf Ymsen

När valberedningen tar fram förslag på kandidater till styrelsen och andra förtroendeposter utgår vi från ett antal olika kriterier, både så kallade hårda och mjuka kompetenser.

Viktiga hårda kompetenser och erfarenheter som vi gärna ser hos kandidater till förtroendeuppdrag är följande: Erfarenhet och kunskaper som direkt är kopplade till föreningens ekonomi och fastigheter såsom ledning och styrning, ekonomisk förvaltning, revision, fastighet och bygg, IT, kommunikation, juridik. 

Vi lägger även stor vikt till personliga egenskaper eller mjuka kompetenser som: engagemang, tidigare förtroendeuppdrag, samarbetsförmåga, förmåga att starta och avsluta projekt, förmåga att ta beslut, förmåga att lyfta fram olika perspektiv, noggrannhet, möjlighet till ett långsiktigt engagemang etc.

Valberedningen ser det också som sitt uppdrag att till stämman ta fram kandidater till styrelsen som representerar medlemmarnas spridning vad gäller ålder, kön, etnicitet och fördelning bland husen.

Valberedningen arbetar därför i möjligaste mån strategiskt för att nå detta (se också nomineringsgrunderna för HSB:s förbundsstyrelse nedan).

Så utser valberedningen kandidater

Inför nomineringen av kandidater till förtroendeuppdrag i Brf Ymsen intervjuar valberedningen kandidaterna vid ett personligt möte. Valberedningen gör så en sammanvägning som utgår ifrån styrelsens nuvarande kompetenser och egenskaper (vad behövs), kandidatens erfarenhet, egenskaper och kompetenser samt övrigt som framkom vid intervjun. Den här sammanvägningen ligger sedan till grund för en eventuell nominering till ett förtroendeuppdrag i föreningen.

Så arbetar valberedningen på nationell nivå inom HSB 

Nomineringsgrunder för HSB:s förbundsstyrelse: "...kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB-föreningar"

Uppdragsbeskrivning för HSB:s valberedning till förbundsstyrelsen: Valberedningen ska i sitt arbete beakta kunskap, kompetens, mångsidighet och eftersträva mångfald och en jämn könsfördelning".

Ovanstående referat inhämtat 2017-08-28 från HSB:s webbplats.