Aktuellt om Stockholms framtida avloppsrening

Stockholm Vatten har börjat arbetet med att utforma Stockholms framtida avloppsrening. Det arbetet kommer att påverka brf Ymsen och på denna sida kommer vi löpande att informera om Stockholm vattens arbeten och hur det påverkar oss.                    

Projektet förändras och det blir ingen tunnel under Ymsen

2015-11-23

Projektet Stockholms framtida avloppsrening förändras och den planerade avloppstunneln mellan Enskedefältet och Glullmarsplan tas bort från den ursprungliga planeringen. Det innebär att ingen tunnel kommer att gå rakt under våra hus och vi blir inte sakägare.

Läs mer på www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening/